DGS Hakkında Genel Bilgi

  Paylaş
  avatar
  Admin
  TurkBilgi Kurucu

  TurkBilgi Kurucu

       <b>İleti Sayısı</b> İleti Sayısı : 110
  <b>Nerden</b> Nerden : Nereye ? xPe
  <b>Yaş</b> Yaş : 22
  <b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 05/09/10
  <b>Aldığı Rep</b> Aldığı Rep : 1
  <b>Bilgi Derecesi</b> Bilgi Derecesi : 5251

  Üye Aktiflik Bilgileri.
  Başarı Puani:
  5000/5000  (5000/5000)
  Seviye:
  5000/5000  (5000/5000)
  Güçlülük:
  5000/5000  (5000/5000)

  DGS Hakkında Genel Bilgi

  Mesaj tarafından Admin Bir Paz 19 Eyl. - 12:57:58

  DGS Hakkında Genel Bilgi
  19.2.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

  “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları
  Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik”
  ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları
  uyarınca, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans
  programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim
  lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve
  yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

  DGS, yılda bir kez, Temmuz ayında, tek oturumda üniversite

  rektörlüklerinin bulunduğu kentlerde ve Lefkoşa’da
  yapılmaktadır.


  DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek
  testi uygulanmaktadır. Sınav süresi 3 saat’dir. (180
  dakika)

  Sınavda uygulanan test, çoktan seçmeli sorulardan

  oluşmakta, cevaplar adaylara ayrıca verilen cevap
  kağıtlarına işaretlenmekte, cevap kağıtları ÖSYM’de
  optik okuyucularla okunarak, bilgisayarla
  değerlendirilmekte ve yerleştirme sonuçları adayların
  adreslerine postalanmaktadır.

  DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan

  sözel ve sayısal standart puanlarının, önlisans
  öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not
  ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı önlisans başarı
  puanlarının (AÖBP) belli katsayılarla çarpılarak
  toplanmasıyla elde edilmektedir.

  Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile

  yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz
  önünde tutularak bilgisayarla yapılır. Boş kalan
  kontenjan olduğu takdirde ek yerleştirme yapılmaz.

  DGS sonuçları sadece ilgili öğretim yılı için

  geçerlidir.

  Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere

  üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık
  Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve
  ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders
  sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık
  Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim
  ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine
  Hazırlık Programının süresi iki yarı yıldır. Ancak
  öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık
  ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık
  programındaki durumları dikkate alınarak Lisans
  Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak
  bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine
  Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin
  üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır,
  başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir.
  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan
  açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların
  üniversite ile ilişiği kesilmez.

  Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin,

  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri
  için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet
  sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına
  devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil
  hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili
  üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur.
  Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak ilişiği
  kesilen öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı adlı
  yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce
  yerleştirilebilirler.

  Hangi önlisans programlarından mezun olacak/olan

  adayların hangi lisans programlarını tercih
  edebilecekleri ilgili yılın kılavuzunda verilmektedir.
  Adayların tercihlerini, sadece ilgili alanları göz
  önünde tutarak yapmaları gerekmektedir.

  Sınavın uygulanmasında ve sonuçların

  değerlendirilmesinde aday tarafından Başvurma Belgesine
  kodlanan bilgiler esas alınır. Başvurma Belgesine
  kodlanan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden
  doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

  Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan

  sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı
  tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye
  bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını
  kaybeder.

  Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri

  takdirde, bu durumlarını gösteren bir üniversite veya
  devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporunu,
  Başvurma Belgesine eklemek zorundadırlar. Okuyamayacak
  derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere
  dayalı sorular sorulmaz, bu adaylar ile ellerini
  kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı
  verilir.

  Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için

  adayların tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara
  uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınavdan
  sonra bile olsa kurallara uymadığı saptanan adayların
  sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılır.

  Başvurma Belgesini teslim etmeyen, başvurusu geçersiz

  sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava
  alınmayan veya sınavdan çıkarılan, ücret gerektirmeyen
  bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden
  fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler
  geri verilmez.

  Sınav sonrasında, Merkezimize ulaşan her salona ait

  sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek
  açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve
  varsa eksikler bir tutanakla tespit edilir. İlgili yılın
  DGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, cevap kağıdı veya
  soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz
  sayılır. Ayrıca, bir adayın sınavının geçerli sayılarak
  cevap kağıdının değerlendirilmesi için,

  sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan

  salonda girmesi,

  kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması,


  cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak

  kodlaması,

  kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru

  olarak işaretlemiş olması,

  kendisine verilen soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere

  ad, soyad ve T.C. Kimlik Numarası ile salon numarası
  bilgilerini yazması,

  cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına

  işaretlemiş olması,

  soru kitapçığı, cevap kağıdı, Sınava Giriş ve Kimlik

  Belgesi ile varsa diğer belgeleri eksiksiz olarak salon
  görevlilerine teslim etmesi,

  sınavın diğer kurallarına uyması


  zorunludur.


  Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon

  görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
  sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini
  bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam
  ettirilen adayların sınavları Merkezimizce geçersiz
  sayılır.

  Adaylar, nedenini belirtmek suretiyle sınav veya

  yerleştirme sonucunun yeniden incelenmesini
  isteyebilirler. Bu adaylar isteklerini mutlaka ilgili
  yılın kılavuzunun sonuna eklenmiş olan “Genel Amaçlı
  Dilekçe Örneği”ni veya fotokopisini kullanarak
  Merkezimize bildirebilirler.

  Adaylar hazırladıkları dilekçeyi PTT kanalıyla “ÖSYM

  Sınav Hizmetleri Bölümü”ne gönderebilirler.

  Kendisi ile ilgili sınav sonuçlarının incelenmesini

  isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren en
  geç 30 gün içinde bir dilekçe ile başvurmalıdırlar. Süre
  hesabında dilekçeye ÖSYM Genel Evrak Birimince basılan
  tarih damgası esas alınır. Sınav evrakı Merkezimizde
  sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan
  sonra imha edilir.

  Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya

  fotokopisi, yargı organları dışında, aday dahil hiçbir
  kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

  Merkezimiz tarafından adaylara gönderilen Sınava Giriş

  ve Kimlik Belgesi, Sınav Sonuç Belgesi vb. belgelerin
  postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından Merkezimiz
  sorumlu değildir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline
  geçmeyen veya bu belgeyi aldıktan sonra kaybeden
  adaylar, klavuzda belirtilen tarihler arasında, sınavın
  yapılacağı merkezlerdeki ÖSYM Sınav Merkezi
  Yöneticiliklerine başvurarak bu belgelerini
  çıkartabilirler.

  Adaylar doldurdukları dilekçeyi PTT kanalıyla “ÖSYM

  Sınav Hizmetleri Bölümü”ne gönderebilirler. Sınava Giriş
  ve Kimlik Belgesi için gönderilen dilekçeler, sınava bir
  hafta kalıncaya kadar Merkezimize ulaştığı takdirde
  işleme konur ve istenen belgeler postalanır. Daha sonra
  gelen dilekçeler işleme konmaz. Sınava bir haftadan daha
  az bir süre kaldığında DGS Sınava Giriş ve Kimlik
  Belgesi posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurular
  işleme alınabilir.

  Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamanı iyi

  hesaplamaları, cevabın kendilerine zamanında ulaşıp
  ulaşamayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket
  etmeleri yararlarınadır.

   Forum Saati C.tesi 15 Ara. - 11:04:33