.Sınıf Maddenin Değişimi ve Tanınması test

  Paylaş
  avatar
  Admin
  TurkBilgi Kurucu

  TurkBilgi Kurucu

       <b>İleti Sayısı</b> İleti Sayısı : 110
  <b>Nerden</b> Nerden : Nereye ? xPe
  <b>Yaş</b> Yaş : 22
  <b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 05/09/10
  <b>Aldığı Rep</b> Aldığı Rep : 1
  <b>Bilgi Derecesi</b> Bilgi Derecesi : 5251

  Üye Aktiflik Bilgileri.
  Başarı Puani:
  5000/5000  (5000/5000)
  Seviye:
  5000/5000  (5000/5000)
  Güçlülük:
  5000/5000  (5000/5000)

  .Sınıf Maddenin Değişimi ve Tanınması test

  Mesaj tarafından Admin Bir Paz 19 Eyl. - 13:29:21

  u Test 33 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.

  --------------------------------------------------------------------------------


  1. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a)Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına buharlaşma denir. b)Su buharının su damlacıkları haline gelmesine yoğunlaşma denir. c)Havadaki su damlacıkları yeryüzüne yakın yerde soğuduğu zaman sis oluşur. d)Havadaki su buharı, taş,toprak ve yaprak gibi soğuk katı maddelernüzerine gece yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşür. Buna kar adı verilir.

  a
  b
  c
  d
  Bilmiyorum

  2. Bir bardak sıcak suya bir miktar buz atarsak suda ne gibi sıcaklık değişimi olur?

  Su kaynamaya başlar
  Hiçbir değişiklik olmaz
  Su soğumaya başlar
  Su donar
  Bilmiyorum

  3. Aşağıdakilerin hangisinde su sıvı haldedir?

  çiy
  kırağı
  buhar
  dolu
  Bilmiyorum

  4. Yazın elektrik ve telefon telleri sarkar, kışın ise gerginleşir. Bunun nedeni nedir?

  Yazın kuşların tellerin üzerine konması.
  Tellerin ısınması ve soğumasıdır.
  Tellerin arasındaki mesafenin iyi ayarlanamamış olmasından.
  Kışın karın, yazın yağmurun yağması.
  Bilmiyorum

  5. Havanın içinde bulunan su buharıyükseklerde soğuk havayla karşılaşınca sıvı hale gelir. Sıvı hale geçen su buharı toz tanecikleri etrafında küçük su damlacıkları oluşturur. Bu su damlacıkları zamanla bir araya gelirler. Yukarıda aşağıdakilerin hangisinin oluşumu anlatılmaktadır?

  bulut
  kar
  dolu
  yağmur
  Bilmiyorum

  6. *Isı etkisiyle genleşmenin ençok ve enaz görüldüğü maddeler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

  A- Gazlarda- katılarda
  B- Sıvılarda- Katılarda
  C- Gazlarda- Sıvılarda
  D- Katılarda Sıvılarda
  Bilmiyorum

  7. Maddenin bulunduğu halden diğer hale geçmesine hal değişimi denir. Aşağıdakilerden hangisi hal değişimi değildir?

  Mumun erimesi
  Çamaşırların kuruması
  Camın kırılması
  Elimize dökülen kolanyanın uçması
  Bilmiyorum

  8. Aşağıdakilerden olaylardan hangisi gerçekleşirken ortam ısınır?

  Buz erirken
  Su buharı yoğuşurken
  Çamaşırlar kururken
  Eter buharlaşırken
  Bilmiyorum

  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır?

  Fosil yakıtların hepsi katıdır
  Fosilin oluşumu milyonlarca yılda oluşur
  Fosiller yanar
  Fosiller canlı kalıntılarıdır
  Bilmiyorum

  10. 100 gram ekmeğin verdiği enerji 250 cal' dır. Bir öğünde 200 gram ekmek yiyen biri kaç cal enerji kazanır?

  0,25
  0,5
  5
  500
  Bilmiyorum

  11. İstanbul : 22 C Antalya : 30 C Ankara : 20 C Erzurum : 15 C Yukarıda verilen bilgilere göre illerimizdeki buharlaşma oranlarını azdan çoğa doğru sıralayınız.

  Antalya-İstanbul-Ankara-Erzurum
  Antalya-Ankara-İstanbul-Erzurum
  Erzurum-Ankara-İstanbul-Antalya
  Erzurum-İstanbul-Ankara-Antalya
  Bilmiyorum

  12. Kaynayan bir tencerenin kapağını kaldırdığımızda kapağın iç yüzeyinde su damlacıkları görülür. Bu su damlacıklarını aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz?

  kar
  yağmur
  sis
  bulut
  Bilmiyorum

  13. Bir calori kaç joule eşittir?

  4
  6
  8
  1
  Bilmiyorum

  14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Genellikle maddelerin sıcaklıkları artıkça hacimleri genişler.
  Suda batan madde yüzen maddeden daha yoğundur.
  Erime-donma noktasına göre maddenin ne olduğu ayırt edilebilir.
  Birim hacim kütle maddelerin ayırt edici özelliği değildir.
  Bilmiyorum

  15. Kaynama sıcaklığı-donma sıcaklığı-kütle- hacim-yoğunluk-erime sıcaklığı Yukarıdakilerden kaç tanesi maddelerin ayırt edici özellikleridir?

  3
  4
  5
  6
  Bilmiyorum

  16. Suyun yeryüzü ile hava arasındaki dolanımına ne ad verilir?

  su döngüsü
  azot döngüsü
  karbondioksit döngüsü
  yağış oranı
  Bilmiyorum

  17. Sıcaklığın etkisi ile maddelerin boyutlarındaki değişime ne ad verilir?

  genleşme
  erime
  yoğunlaşma
  buharlaşma
  Bilmiyorum

  18. Maddenin hal değiştirmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Katı maddenin sıvı hale geçmesi,süblimleşme
  Sıvı maddenin gaz hale geçmesi ,buharlaşma
  Sıvı maddenin katı hale geçmesi,donma
  Gaz maddenin sıvı hale geçmesi,yoğuşma
  Bilmiyorum

  19. 5000 J enerji kaç kJ' dür ?

  5000
  5
  250
  50
  Bilmiyorum

  20. Dağların üst kısmında karların geç erimesinin sebebi nedir?

  Güneşin önce suları ısıtması
  Güneşin önce havayı ısıtması
  Alçaklara inildikçe sıcaklığın artması
  Yükseklere çıkıldıkca sıcaklığın azalması
  Bilmiyorum

  21. Havadaki su damlacıklarının yer yüzüne yakın yerde soığumasına ne denir?

  Kırağı
  Çiğ
  Sis
  Dolu
  Bilmiyorum

  22. Aşağıdakilerden hangisi her sıcaklıkta gerçekleşir?

  Buharlaşma
  Kaynama
  Yoğuşma
  Erime
  Bilmiyorum

  23. Yavuz'un dedesi kullandığı gözlüğü soğukta açıkhavada bırakıyor.Sabah kalktığında gözlük camının kırılmış olduğunu görüyor.Gözlük camı neden kırılmış olur?

  Genleşmeden
  Büzülmeden
  Buharlaşmadan
  Yoğuşmadan
  Bilmiyorum

  24. Aşağıdaki maddelerden hangisi daha çok yüksek sıcaklıkta erir ve donar?

  su
  altın
  naftalin
  demir
  Bilmiyorum

  25. Fosil yakıtlar için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

  Bitki ve hayvan kalıntıları ile oluşur.
  Bitmeyen enerji kaynaklarıdır.
  Oluşumu milyonlarca yıl sürer.
  Karaların hemen altında yada deniz altındaki yataklarda bulunur.
  Bilmiyorum

  26. Günlük hayatta kullandığımız enerjinin büyük bölümünün kaynağı güneş enerjisidir.Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı doğrrudan güneş enerjisi değildir?

  Bitkisel ürünler
  Barajlardan elde edilen elektrik
  Hayvansal ürünler
  Kömür, petrol gibi yakıtlar
  Bilmiyorum

  27. 14- a-sis b- bulut c-kar d- nem Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi suyun buhar haline örnek verilebilir?

  a
  b
  c
  d
  Bilmiyorum

  28. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır?

  hacim-litre
  kütle-kilogram
  kuvvet-nevton
  sıcaklık-ısı
  Bilmiyorum

  29. 16 . 1-buz 2- dolu 3- kar 4-bulut Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi suyun katı haline örnek verilemez?

  1
  2
  3
  4
  Bilmiyorum

  30. 17 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin artmasına neden olur?

  Atık cam ve kağıtların yeniden değerlendirilmesi.
  Petrolle çalışan araçların çoğalması.
  Çevrenin ağaçlandırılması.
  Fabrika bacalarına filtre takılması.
  Bilmiyorum

  31. 18-Aşağıdakilerden hangisi bir yönü ile diğerlerinden farklıdır?

  yoğunlaşma
  erime
  çözünme
  donma
  Bilmiyorum

  32. 19-Aşağıdaki olayların kaç tanesinde maddenin yapısında değişiklik meydana gelir?

  yanma
  donma
  erime
  kaynama
  Bilmiyorum

  33. 20-Aşağıdaki olayların hangisinin büzülme ve genleşme olaylarıyla ilişkisi yoktur?

  ısıtılan suyun buharlaşması
  ıyice şişirilmiş sıcak havada patlaması
  kış aylarında demir yollarında raylar arasındaki boşlukların artması.
  ışın elektrik tellerinin gerginleşmesi
  Bilmiyorum

   Forum Saati Çarş. 21 Kas. - 8:12:37