ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ

  Paylaş
  avatar
  Admin
  TurkBilgi Kurucu

  TurkBilgi Kurucu

       <b>İleti Sayısı</b> İleti Sayısı : 110
  <b>Nerden</b> Nerden : Nereye ? xPe
  <b>Yaş</b> Yaş : 22
  <b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 05/09/10
  <b>Aldığı Rep</b> Aldığı Rep : 1
  <b>Bilgi Derecesi</b> Bilgi Derecesi : 5251

  Üye Aktiflik Bilgileri.
  Başarı Puani:
  5000/5000  (5000/5000)
  Seviye:
  5000/5000  (5000/5000)
  Güçlülük:
  5000/5000  (5000/5000)

  ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ

  Mesaj tarafından Admin Bir Paz 19 Eyl. - 13:38:38  • ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ

  • Mustafa Kemal Atatürk'ün yetişme süreci, O'nun dar anlamda 'kişilik
  • özellikleri', geniş anlamda ' liderlik özellikleri'nin ortaya
  • konulabilmesi bakımından önemlidir. Bilindiği gibi, bir liderin
  • kişiliğinin oluşmasında, yetişmesinde şüphesiz, içinde yaşadığı 'çevre'
  • etkin rol oynamaktadır. Liderin çevresi ise, ailesi, okuduğu okullar,
  • meslek ortamı, yaptığı görevler ve insanlık idealleri ve
  • birikimlerinden oluşur. Bu yazımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün aile
  • çevresi ve 'eğitim-öğrenim' ortamının yetişmesine, kişiliğine yaptığı
  • etki ve katkı, Harp Akademisi sonu itibarıyla değerlendirilecektir. O, bir insandı...
  • O,
  • 1881 (Rumi 1296) yılında Selanik'te Koca Kasım Mahallesi Islahhane
  • Caddesi'nde bugün müze olan üç katlı bir evde dünyaya geldi. Babası o
  • sırada kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, Annesi Zübeyde
  • Hanım'dır. Baba tarafından dedesi, ilkokul öğretmeni olan Kızıl Hafız
  • Ahmet Efendi, anne tarafından dedesi ise, Sofu-zade (Sofi-zade)
  • Feyzullah Efendi'dir. Mustafa Kemal'in hem baba, hem de anne
  • tarafından soyu 'Evlad-ı Fatihan', yani Rumeli'nin fethinden sonra
  • buraların Türkleştirilmesi için Anadolu'dan göçürülerek, iskan edilen
  • 'Yörük' veya 'Türkmenler'dendir. Baba soyu, Anadolu'dan gelerek
  • Manastır Vilayeti'nin Debre-i Bala Sancağı'na bağlı Kocacık Köyüne
  • yerleştiler. Aile sonradan 1830'larda Selanik'e göç etmiştir. Ali Rıza
  • Efendi 1839'da Selanik'te dünyaya gelmiştir. Dedesi Ahmet ve dedesinin
  • kardeşi Hafız Mehmet'in taşıdığı 'kızıl' lakabı ve yerleştikleri
  • nahiyenin adı olan 'Kocacık''ın da gösterdiği üzere, Mustafa Kemal'in
  • baba tarafından soyu Anadolu'nun da Türkleşmesinde önemli roller
  • oynayan 'Kızıl-Oğuz Türkmenleri' nden gelmektedir. Anne soyu da
  • Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu'dan Rumeli'ye göçürülüp, iskan
  • edilmiş olan yörüklerdendir. Bu sebeple aileye 'Konyarlar' da
  • denilmektedir. Tamamen Türk olan Vodina Sancağı'na bağlı Sarıgöl
  • Nahiyesi'ne yerleşen aile, sonradan Selanik yakınlarındaki Lankaza'ya
  • geçmiştir. 1839 doğumlu Ali Rıza Efendi, 1857 doğumlu Zübeyde
  • Hanımla 1870 veya 1871'de evlendi. Altı çocukları oldu: Fatma
  • (1871/1872-1875), Ahmet (1874-1883), Ömer (1875-1883), Mustafa (Kemal
  • Atatürk) (1881-1938), Makbule (Boysan, Atadan) (1885-1956) ve Naciye
  • (1889-1901).
  • Kardeşlerinden Fatma dört, Ahmet dokuz, Ömer
  • sekiz yaşlarında, o senelerde Rumeli'yi kasıp kavuran salgın kuşpalazı
  • (difteri) hastalığından çocuk yaşlarında ölmüşlerdir. En küçükleri
  • Naciye on iki yaşında gözlerini hayata kapadı. Aile çevresi
  • içinde şüphesizdir ki, Mustafa'yı etkileyen insanların başında babası
  • ve annesi gelmektedir. Ali Rıza Efendi, bir öğretmen çocuğudur ve
  • yıllarca Gümrük, Evkaf memurluklarında bulunmuştur. Bir ara askerlik
  • mesleği ile ilgilenmiş, Gönüllü askerlere talim yaptırmıştır.
  • Selanik'te kurulan 'Gönüllüler Taburu'nun da kurucuları arasında
  • bulunmuştur. Memuriyeti bırakarak, kereste ticaretine başlayan Ali Rıza
  • Efendi, bu işi sırasında haraç isteyen çetelerle de çatışmayı göze
  • alabilecek yapıda bir insandı. Oğlu Mustafa'ya 'adam olmak için okumak,
  • öğrenmek şarttır. Başka çare yoktur' diyen Ali Rıza Efendi, geniş
  • görüşlü, modern düşünceli, yeniliklere açık aydın bir insandı.
  • Mustafa'yı Mahalle Mektebi'nden alarak, çağdaş bir eğitim kurumu olan
  • Şemsi Efendi Okulu'na vermesi de, onun yenilikçi, parlak kişiliğini
  • göstermektedir. Zübeyde Hanım ise, Ali Rıza Efendi'ye göre daha
  • muhafazakâr bir insandı. Fakat, aydın, bilge bir Türk anasıydı.
  • Çocukları çok sever ve onların üzerine titrerdi. Zübeyde Hanım,
  • doğuştan akıllı bir kadındır. Oğlu Mustafa, annesinin üzerindeki
  • etkisini, fedakarlığını her zaman saygıyla anacaktır. Zübeyde Hanım,
  • güçlü bir beden yapısına sahip olduğu kadar, güçlü bir iradeye de
  • sahipti. Yeterince eğitim görmemiş, ama okumayı yazmayı öğrenmişti.
  • 'Bilge' kişiliklerinden dolayı annesine 'Molla Hanım', kendisine de
  • 'Molla Zübeyde' denilirdi. O, bir insandı...
  • 1887'de
  • Mustafa, ilk okula gidecektir. Babasının istememesine rağmen, Zübeyde
  • Hanım'ın ısrarları üzerine önce Mahalle Mektebi'ne törenle giren
  • Mustafa, kısa bir süre sonra, Selanik'in şöhretli öğretmenlerinden ve
  • eğitimcilerinden Şemsi Efendi'nin yeni metodlarla alfabe öğretimi
  • yaptığı özel okula yazdırılmış ve esas öğrenimine burada başlamıştır.
  • Mustafa okuyup yazmayı burada öğrenmiş, babasının ölümüne kadar, bu
  • okulun sınıflarını düzenli olarak takip etmiştir. Bu dönemde
  • Mustafa'yı olumlu yönde etkileyen ve onun Atatürk haline gelmesinde çok
  • büyük katkıları olan öğretmenlerinin başında şüphesizdir ki, Şemsi
  • Efendi gelmektedir. Şemsi Efendi, eğitim tarihimizde yeni pedagojik
  • yöntem ve uygulamaları ilk deneyenlerdendir. Öğrencileri bir üst düzey
  • olan Rüştiyedeki öğrencilerden daha bilgili yetişiyorlardı. Atatürk'ün
  • dinde bağnazlığa karşı görüşlerinde, yenilikçi fikirlerinde, disiplin
  • duygularının gelişmesinde Şemsi Efendi'nin öğretim ve uygulamalarının
  • önemli bir payı vardır. Babası Ali Rıza Efendi, yakalandığı
  • 'barsak veremi' hastalığından kurtulamayarak 28 Kasım 1893 tarihinde
  • vefat edince, Mustafa için çiftlik günleri başlayacaktır. Zübeyde
  • Hanım'ın çocuklarını alarak kardeşinin Langaza'daki çiftliğine gidişi,
  • Mustafa'nın öğrenim hayatına kısa bir ara vermiştir. Mustafa
  • Kemal'in kişiliğinin şekillenmesinde rol oynayan dönemlerden biri de
  • onun dayısının çiftliğinde geçirdiği yaklaşık dört buçuk aylık süredir.
  • Çiftlikte geçen bazı olayları bir pedagog gözüyle değerlendiren Prof.
  • Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Atatürk'teki 'yaratıcılık, ağaç ve hayvan
  • sevgisi'nin çocukken yaşadığı bu 'yaratıcı çevre'nin eseri olduğu
  • kanaatindedir. Çiftlik hayatından sonra Selanik'e gelen ve kısa
  • bir süre Mülkiye Rüştiyesi'ne devam eden Mustafa, esasen çocukluğundan
  • beri askerliğe büyük bir ilgi duyuyor ve asker olmak istiyordu. Nihayet
  • asker olmasını istemeyen annesine haber vermeden Selanik Askeri
  • Rüştiyesi'nin sınavlarına girerek başarılı olu. Mustafa, Nisan 1894'te
  • Selanik Askeri Rüştiyesi'nin ikinci sınıfından öğrenimine başladı.
  • Mustafa'nın
  • bu okulu, düzenli ve disiplinli bir okuldu. Mustafa, çok kısa sürede
  • öğretmenlerin ve komutanlarının dikkatlerini çeken seçkin bir öğrenci
  • olarak kendisini çevresine tanıttı. Mustafa, Rüştiye'de Matematik
  • dersine merak sardı. Bu derste sınıfın 'müzakerecileri' arasına girdi.
  • Çok sevdiği bu dersin öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey,
  • öğrencisinin yeteneklerini sezip, ona 'Kemal' adını vermiştir. Böylece
  • onun kendisinden ve arkadaşlarından farklı ve üstün durumunu tespit
  • etmiş, ona, daha iyiye, daha güzele doğru gitmek için sürekli bir
  • teşvik nedeni sağlamıştır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lider
  • olarak 'akılcı' ve 'hesap-kitap adamı' olmasında doğrudan rol oynayan
  • bir faktör olarak Matematik sevgisi kabul edilecek olursa, Yüzbaşı
  • Mustafa Bey'in üzerindeki yönlendirici etkisi daha da önem kazanır. Selanik
  • Askeri Rüştiyesi'nde Mustafa Kemal'e özel ilgi gösteren
  • öğretmenlerinden birisi de, Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiyüddin
  • Bey'dir. Atatürk, 22 Eylül 1924'te Samsun'da öğretmenlerin verdiği bir
  • çayda Nakiyüddin Bey'le karşılaşmış ve onun hakkında şunları
  • söylemiştir: '...Bununla beraber hatırlamak gerekir ki, gerçek ve
  • fedakar öğretmenler, eğitimciler eksik değildi. Onların bize verdikleri
  • feyiz elbette esersiz kalmamıştır. Şimdi burada bir yüce kişiye
  • rastladım. O, benim Rüştiye birinci sınıfında öğretmenim idi. Bana
  • henüz ilk bilgileri öğretirken gelecek için ilk fikirleri de vermişti.
  • Demek istiyorum ki, ilk ilham ana baba kucağından sonra okuldaki
  • eğitimcinin dilinden, vicdanından, terbiyesinden alınır...' Selanik
  • Askeri Rüştiyesi'nde 1908'e kadar yirmi yıl Fransızca öğretmenliği
  • yapan Nakiyüddin Bey, genç M. Kemal'e bir taraftan geleceğe ilişkin
  • fikirler verirken bir taraftan da, 'sen bu Fransızcanın peşini bırakma'
  • öğüdünde bulunmuştur. Sonradan Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu Vatan ve
  • Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesinin kuruluşunda, 31 Mart
  • hadisesinin bastırılmasında öğrencisi M. Kemal ile birlikte çalışan
  • Nakiyüddin Bey, Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün isteği ile milletvekili
  • adayı gösterilmiş ve üç dönem milletvekili de seçilmiştir. Hayatının
  • sonuna kadar yanından ayrılmayacak olan Nuri (Conker), Salih (Bozok) ve
  • Fuat (Bulca) ile arkadaşlıklarının da geliştiği Selanik Askeri
  • Rüştiyesi'nde genç Mustafa Kemal, sadece okul çalışmalarıyla da
  • yetinmemiştir. Onun bilgisini genişletmek, kültür seviyesini yükseltmek
  • için o günün şartları içinde, çevresinde çıkan yayımları takip ettiği,
  • yarışmalara katıldığı da görülmektedir. Mustafa Kemal, 1895 yılı
  • sonunda, Askeri Rüştiyeyi, 43 aldığı biri hariç, diğer bütün derslerden
  • geçme tam notu olan 45 alarak dördüncü bitirdi. O, bir insandı...
  • Mustafa
  • Kemal,1896 yılının 13 Mart günü Manastır Askeri İdadisi'nde lise
  • eğitimine başlar. İdadi'de yatılı ve daha üstün dereceli bir okulun
  • hayat ve öğretim şartlarına kısa sürede intibak eden genç M. Kemal
  • için, artık ömrünün sonuna kadar sürecek olan 'aile yuvası dışındaki
  • hayat' başlıyordu. Bundan sonra ev yaşantısı sadece izin ve tatillerde
  • kısa süreli olabilecektir. Askerlik mesleğinin meşakkatli ve zorlu
  • özelliklerinden de kaynaklanan bu durum, biraz da onun 'bağımsız
  • yaşama' karakterine uygun düşecektir. Manastır'da sınıf
  • arkadaşları sadece Selanik Rüştiyesi'ndekiler değildir. Manastır
  • bölgesine bağlı olan, Üsküp, İpek, İşkodra, Yanya ve Manastır Askeri
  • Rüştiyelerinden gelen gençler de vardır. Bu ortam içinde çeşitli
  • karakter, mizaç ve seviyede genç insanlarla tanışmak, anlaşmak ve
  • onlara kendini kabulettirmek hususunda M. Kemal'in üstün vasıflarının
  • burada da büyük bir rol oynadığı şüphesizdir. Manastır İdadisi'nde Mustafa Kemal, Matematikten yine çok başarılı, Fransızca' dan ise biraz zayıftır. Burada
  • Mustafa Kemal'i en çok etkileyen arkadaşlarından biri olan Ömer Naci,
  • ona edebiyat ve şiir merakı aşılayacaktır. Sonradan İttihat ve
  • Terakki'nin hatibi olacak olan ve genç yaşta Birinci Dünya Harbi
  • sırasında hayatını kaybeden Ömer Naci, Bursa İdadisi'nden kovularak,
  • Manastır İdadisi'ne yollanmıştı. M. Kemal hatıralarında şunları
  • anlatıyor: 'O zamana kadar edebiyatla çok temasım yoktu. Merhum Ömer
  • Naci, Bursa İdadisi'nden kovulmuş, bizim sınıfa gelmişti. Daha o zaman
  • şairdi. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiç
  • birini beğenmedi. Bir arkadaşın, kitaplarımdan hiç birini beğenmemesi
  • gücüme gitti. Şiir ve edebiyat olduğuna o zaman muttali oldum. Ona
  • çalışmaya başladım. Şiir bana cazip göründü. Fakat kitabet hocası diye
  • yeni gelen bir zat beni şiirle iştigalden men etti. -Bu tarz iştigal
  • seni askerlikten uzaklaştırır' dedi. Ne var ki, güzel yazmak hevesi ben
  • de baki kaldı.' Bu ikazı yapan Kitabet öğretmeni Alay Emini Mehmet Asım
  • Efendi'dir. Aynı olayı M. Kemal, daha sonraları Ali Fuat Paşa'ya şöyle
  • anlatır: 'Eğer Kitabet hocamız imdadıma yetişmeseydi, ben de şair olup
  • çıkacaktım. Çünkü hevesim vardı. Asım Efendi bir gün beni çağırdı. -Bak
  • oğlum Mustafa dedi, şiiri filan bırak. Bu iş senin iyi asker olmana
  • mani olur. Diğer hocalarınla da konuştum. Onlar da benim gibi
  • düşünüyorlar. Sen Naci'ye bakma, o hayalperest bir çocuk. İleride belki
  • iyi bir şair ve hatip olabilir, fakat askerlik mesleğinde katiyen
  • yükselemez'. Hocamın ne kadar haklı olduğunu hadiseler ispat etti. Çok
  • arzu ettiği halde Naci, erkanı harp (kurmay) zabiti olamadı.' Bu
  • ikaz ve yönlendirmenin Atatürk'ün hayatını ve kaderini doğrudan
  • etkilediğine şüphe yoktur. Fakat, Ömer Naci'nin de Mustafa Kemal'in
  • fikri altyapısının oluşmasında diğer faktörlerle birlikte önemli bir
  • rol oynadığı da kesindir. Nitekim, genç Mustafa Kemal'in dönemin 'vatan
  • ve hürriyet' şairi Namık Kemal ile 'Türkçü' şairi Mehmet Emin
  • Yurdakul'un şiirleri ile tanışmasında Ömer Naci'nin etkili olduğu
  • bilinmektedir. İdadi'de, Namık Kemal'i tanımak, duymak, onun gizlice
  • elden ele dolaşan vatan şiirlerini bulmak, okumak işini Hatip Ömer Naci
  • sağlamıştır. Atatürk, sonradan 14 Eylül 1931'de yaptığı bir konuşmada
  • Mehmet Emin Yurdakul ile ilgili şunları söylemiştir: '...Şair Mehmet
  • Emin Yurdakul'un ilk kez Manastır Askeri İdadisi'nde öğrenciyken
  • okuduğum -Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur' dizeleriyle başlayan
  • manzumesinde bana milli benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı
  • bulmuştum...'
  • Tarih öğretmenleri Mehmet Tevfik (Bilge)
  • Bey'in de etkileriyle, gençler Fransız İhtilali'nin temel ilkelerinden
  • biri olan 'hürriyet' kavramı ile de burada tanışacaklardır. Topçu
  • Kolağası Mehmet Tevfik Bey, o dönemin dar Osmanlı tarihçiliği
  • görüşünden uzak, Türk tarihini bütün genişliği ve eskiliği ile kavramış
  • ve öğrencilerine dersini sevdirerek, esaslı tarih bilinci ve kültürü
  • veren bir öğretmendi. Ali Fuat Cebesoy'un, 'değerli ve milliyetçi bir
  • Türk subayıydı. Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerine tarih
  • zevkini veriyordu. Atatürk, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliği
  • ile kavramış bulunan hocasından daima saygı ile söz etmiştir. Bir gün
  • bana: -Tevfik Bey'e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı'
  • demiştir' şeklinde tanıttığı Kol Ağası Mehmet Tevfik Bey (1865-1945)'in
  • Atatürk'ün derin tarih bilgisi ve bilincinin oluşmasında baş mimar
  • olduğu kesindir. Atatürk, bu değerli öğretmenine beslediği şükran ve
  • minnete, onu milletvekili adayı göstererek ve Beşinci Dönem Diyarbakır
  • Milletvekili olarak Meclise girmesini sağlayarak karşılık vermiştir. Manastır
  • İdadisi'nin ikinci sınıfına geçen Mustafa Kemal, 1897 yılında Mart'ın
  • ilk günlerine kadar devam edecek izinden faydalanarak Fransızca'sını
  • kuvvetlendirmeyi düşünür ve 1888'de kurulmuş olan Tophane semtindeki
  • 'College des Freres de Salle' (Frerler Okulu)'in özel kurlarına kaydını
  • yaptırarak dersleri düzenli olarak takip eder. Birinci sınıfta
  • kendisini ikaz eden Fransızca öğretmeninin 'acı ihtarlarına' yeniden
  • muhatap olmak istemez. Kendi hatıralarında, 'İki, üç ay gizlice Frerler
  • Mektebi'nin hususi sınıfına devam ettim. Böylece Mektep derslerine
  • nispetle fazla derecede Fransızca öğrendim' demektedir. Bu özel
  • derslerde Mustafa Kemal'in öğretmenlerinden biri Frere Rodriquez
  • (1849-1941)'dir. Bunun anlattığına göre, Mustafa Kemal gayet ciddi,
  • zeki ve çalışkan, elinde daima kitap bulunan bir gençti ve subay
  • olduktan sonra da zaman zaman kendisinden ders almaya geliyordu.
  • Mustafa Kemal, gerçekten İdadi'den başlayarak gençlik yıllarında
  • Fransızca öğrenmeye büyük önem vermiştir. O, 'bir kurmay subay mutlaka
  • yabancı dil bilmelidir, bunun aksini düşünmek büyük hatadır' diyordu. O, bir insandı... Mustafa
  • Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ni ikinci olarak bitirip, Pangaltı'daki
  • Harbiye Mektebi'nde yüksek öğrenimine devam etmek için İstanbul'a,
  • Payitahta gelir. Böylece bütün çocukluğu ve ilk gençlik yıllarının
  • geçtiği Makedonya'dan ilk defa ayrılır. Birikimi ile yeni bir hayata
  • atılacağı, kişiliği ve düşüncelerinin daha da olgunlaşacağı Harp
  • Okulu'na girişi 13 Mart 1899, Apolet Numarası 1283'tür. 'Harbiyeli
  • Mustafa Kemal', buradaki 'Künye Defteri' ne 'Selanik'te Koca Kasım Paşa
  • Mahallesi Gümrük Memurlarından müteveffa Ali Rıza Efendi'nin mahdumu
  • uzun boylu, beyaz benizli Mustafa Kemal Efendi Selanik 96' olarak
  • kaydedilecektir.
  • Mustafa Kemal Harbiye'de öğretime başladığı
  • sırada, okul komutanı 24 yıl (1884-1908) bu kutsal yuvaya komutanlık
  • yapmış olan Mustafa Zeki Paşa, öğretim başkanı, o zamanki ismi ile
  • 'ders nazırı', daha sonra Çanakkale'de kendisine kolordu komutanlığı
  • yapacak olan Esat Paşa'dır. Mustafa Kemal, Harp Okulu 1 nci
  • sınıfında 635 mevcutlu Piyade sınıfında bütün derslerden 484 not almış
  • ve 9 uncu olarak ikinci sınıfa geçmiştir. Mustafa kemal 2 nci sınıfta işse 420 arkadaşı arasında toplam 522 not alarak ve 11 nci olarak üçüncü sınıfa geçmiştir. Mustafa
  • Kemal, 3 ncü sınıfta, 459 arkadaşı arasında üç yıllık notlarının
  • toplamı üzerinden Harp Okulu'nu 8 nci olarak bitirmiştir. Mustafa
  • Kemal'in Harbiye'deki arkadaşları öncelikle Manastır İdadisi'nden
  • gelenlerdi. Bunlar arasında, Ahmet Tevfik ilk sırayı almaktadır.
  • Çocukluk arkadaşı, Rüştiye ve İdadi'de de birlikte okuduğu Mustafa Nuri
  • (Conker), Lütfi Müfit (Özdeş), Ali Fuat (Cebesoy), Arif (Ayıcı), Hayri
  • (Tırnovacık), Kazım (Karabekir), Ömer Naci, İsmaik Hakkı (Pars), Kazım
  • (İnanç), Kazım (Özalp), Ali Fethi (Okyar), onu takip eden
  • arkadaşlarıydı. Bunların bazıları kendi devresi, bazıları da
  • kendisinden önce veya sonraki devrenin öğrencileri idi. Mustafa
  • Kemal'in bu arkadaşları arasında daha çok Ahmet Tevfik ile samimi
  • olduğu görülmektedir. Mustafa Kemal'in Harp Okulu'ndaki
  • öğretmenleri arasında, onun kişiliğini etkileyen ve onu hayata
  • hazırlayan çok değerli öğretmenleri olduğunu görüyoruz. Bunlar
  • arasında, sonradan İstanbul Üniversitesi'nde Profesör olan, Türk Tarih
  • Kurumu kurucu üyesi ve Milletvekili olan Fransızca öğretmeni Necip Asım
  • (Yazıksız) Bey, Talim Öğretmeni Rahmi Paşa ve onun maiyetindeki Binbaşı
  • Fazıl Bey, sonra Korgeneral ve milletvekili olan Yüzbaşı Naci (İldeniz)
  • Beyve Teğmen Osman Efendi bulunuyordu. Ali Fuat CEBESOY'un, öğretmenleri hakkında anlattıklarına göre Mustafa kemal, en çok Yüzbaşı Naci Bey'i sayar ve severdi.
  • Harbiyeli
  • Mustafa Kemal'in, bu dönemde hem Fransızca'sını geliştirdiği, hem de
  • memleket meseleleri üzerindeki düşüncelerinin daha da olgunlaştığı
  • görülmektedir. O Harbiye'de Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul gibi
  • dönemin meşhur şairleri yanı sıra Abdülhak Hamit ve Tevfik Fikret'i de
  • okuyordu. Zamanın felsefe ve fikri akımları ile meşgul oluyordu. Anlaşılmaktadır
  • ki, Harp Okulu eğitimi ve öğrenimi dönemi, Mustafa Kemal'in hem 'vatan,
  • millet, Türklük' fikirlerinin olgunlaşmasında, hem de Batıya dönük
  • 'çağdaşlaşma' düşüncelerinin gelişmesinde önemli bir dönem olmuştur.
  • Ayrıca bu fikirlerini arkadaşlarına da anlatması, okula bu fikirleri
  • yaymak için bir gazete çıkarma girişiminde bulunması, onun daha o
  • dönemde liderlik özelliklerinin gelişmeye başladığını da
  • göstermektedir. O, yine bu dönemde özellikle ilk sınıfta İstanbul'un
  • sosyal hayatı içinde kendisini bulmuş görünmektedir. Mustafa Kemal'in Harp Okulu'ndan 'neşet' tarihi olan 10 Şubat 1902 tarihi, Harp Akademisi'ne girdiği tarihtir. 1848
  • yılında Harp Okulu içinde 'Harbiye Sınıfları' adı ile kurulan Harp
  • Akademisi, Esat Paşa'nın Harp Okulu Öğretim Başkanlığı'na atanması
  • (1899) ndan sonra, yani Mustafa Kemal'in Harp Okulunda öğrenime
  • başladığı sırada yeni bazı düzenlemeler yapılmıştır. 1902 yılından
  • itibaren Erkan-ı Harbiye Sınıflarından 'Çok İyi' derecede başarı
  • sağlayanlara '', ve 'derecede bitirenlere 'Mümtaz' ünvanı verilmeye
  • başlanmıştır. Bu usul, 1909 yılına kadar devam etmiştir. Mümtazlar
  • arasında '' ihtiyacını karşılamak üzere sonradan 'kurmaylıkları
  • onananlar da çoktur. Mustafa Kemal Akademi'ye başladığı yıl
  • sınıf mevcudu, topçu ve süvari okullarından gelenler ve değişik
  • sebepler dolayısıyla bir üst sınıftan kalanlar ile birlikte 43 kişidir.
  • Atatürk'ün Harp Akademisi'ndeki notları ve ders başarısı şu şekildedir: Sınıf
  • mevcudu kırk iki kişi olan Akademi birinci sınıfta, toplam 580 olan
  • ders notlarından Mustafa Kemal, toplam 479 not almıştır ve başarı
  • sırası 8'dir. Mustafa Kemal'in, Akademi ikinci sınıfında kırk
  • kişilik sınıf mevcudu içinde toplam 480 puan aldığı görülmektedir ve 6.
  • sıradadır. Kurmay Yüzbaşı olarak yeminini 21 Ekim 1904 Cuma günü eden Mustafa Kemal, 11 Ocak 1905 Çarşamba günü Akademiden mezun olmuştur.
  • 57
  • nci Dönem Akademi mezunu toplam 37 kişidir. Bunların 13'ü 'Kurmay',
  • 27'si de 'Mümtaz' olmuşlardır. Mevcut bilgi ve belgelere göre Mustafa
  • Kemal Kurmay olarak Akademiyi bitiren 13 kişi arasında 5 nci olmuştur. Mustafa
  • Kemal Atatürk'ün Akademi'deki öğretmenleri arasında kendisini derinden
  • etkileyen öğretmenler vardı. Bu öğretmenler şunlardır: Topçu Feriki
  • (Tümgeneral), Ahmet Muhtar, Kurmay Binbaşı Refık Bey, Kurmay Yarbay
  • Nuri Bey, Pertev Paşa (Demirhan), Kurmay Albay Hasan Rıza Bey, Kurmay
  • Albay Zeki Bey, Kurmay Yarbay Fevzi Bey. Sınıf arkadaşı Ali Fuat
  • CEBESOY'un anlatımına göre, Mustafa Kemal bu öğretmenlerinden en çok
  • Tabiye derslerine giren Kurmay Yarbay Nuri Beysayıyor ve takdir
  • ediyordu. Nuri Bey gerçekten geniş kültürlü, çağına göre aydın
  • düşünceli, stratejide üstat sayılan bir kurmay subaydı. Aradaki
  • uzaklığı korumakla beraber öğrencilerine karşı içten ve ağabeyce
  • davranıyordu. Yalnız ders vermekle yetinmiyor, genç kurmay adaylarının
  • çeşitli sorularını da cevaplamaktan zevk duyuyordu. Nuri Bey, 'bir
  • kurmay subay, askerlik dışında kalan bilgilerle de donanmış olmalıdır.
  • Yarın hepiniz birer kumandan olacak, sorumluluk yükleneceksiniz.'
  • diyordu. Nuri Bey bir derste öğrencilerine 'Gerilla' hakkında bilgiler
  • vermişti. Mustafa kemal 1911'de Trablusgarp'tan arkadaşı Ali Fuat
  • CEBESOY'a yazdığı bir mektupta, 'Kurmay Yarbay Nuri Bey'in gerilla
  • metotlarını başarıyla uyguladığını yazıyordu.' Gerek kendisinin,
  • gerekse arkadaşlarının anılarından öğrendiğimize göre Mustafa Kemal
  • Akademi'de kültürel çalışmalara çok önem veriyordu. Gazete çıkarmak işi
  • burada Harbiye'den daha düzenli bir şekilde yürütülüyor, kürsüden
  • 'konferans' niteliğinde konuşmalar yapıyor ve bunların metinlerini
  • arkadaşlarına dağıtıyordu. Mustafa Kemal, Harp Akademisi'ne yeni
  • başladığı sıralarda, 26 Haziran 1902 Perşembe günü Ali Fuat CEBESOY'un
  • babası İsmail Fazıl Paşa'nın Kuzguncuk'taki köşkünde misafir ediliyor.
  • O gece orada kalıyor, ertesi 27 Haziran Cuma günü köşke gelen Osman
  • Nizami Paşa ile tanıştırılıyor. Osman Nizami Fransızca ve Almanca'yı
  • (edebiyatı dahil) anadili gibi bilmekte, İngilizce'yi de yanlışsız
  • konuşabilmektedir. O gün tanışıp görüşüyorlar. Osman Nizami Paşa, II.
  • Abdülhamit'in baskı rejimini yumuşatacağına dair hiçbir belirti
  • olmadığına işaret ettikten sonra şöyle diyor: 'İstibdat idaresi, bir
  • gün elbette yıkılacaktır. Fakat onun yerine Batılı manada bir idare
  • gelip memleketi her bakımdan acaba kalkındıracak mıdır? Ben buna
  • inanmıyorum.'
  • Mustafa Kemal kuşkuludur. Nizami Paşa
  • Abdülhamit'in adamlarından biri olabilir mi? Kendisinin ağzını arayan
  • bir hafiye midir? M. Kemal, bu olasılıklara karşın gene de
  • düşüncelerini cesaretle söylemeye kararlıdır. Diyor ki: 'Paşa
  • Hazretleri! Garplı manadaki idareler de zamanla gelişmişlerdir. Bugün
  • uyur gibi görünen milletimizin çok kabiliyeti ve cevheri vardır. Fakat
  • bir inkılap vukuunda bugün iş başında olanlar yerlerini muhafaza etmeye
  • kalkarlarsa o vakit buyurduğunuzu kabul etmek lazım getir. Yeni
  • nesiller içerisinde her hususta itimada layık insanlar çıkacaktır.'
  • Osman Nizami Paşa susuyor, olumlu ya da olumsuz hiçbir cevap vermiyor.
  • Aynı günün akşamı ayrılmak üzere veda eden Mustafa Kemal'e şunları
  • söylüyor: ' Mustafa Kemal Efendi oğlum, sen, bizler gibi yalnız
  • Erkân-ı Harp zabiti olarak normal bir hayata atılmayacaksın. Keskin
  • zekân ve yüksek kabiliyetin memleketin geleceği üzerinde müessir
  • olacaktır. Bu sözlerimi bir kompliman olarak alma. Sende, memleketin
  • başına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri müstesna
  • kabiliyet ve zekâ emareleri görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum.' Evet,
  • Osman Nizami Paşa yanılmamıştır. Çünkü Mustafa Kemal, gençlik
  • çağlarından beri geleceğin Atatürk'ünden belirtiler ve ışıklar
  • vermiştir. Çünkü O, hep 'yarınların adamı' olmayı hedeflemiş ve daima
  • öyle yaşamıştır. Mustafa Kemal ve Harbiye'den arkadaşı
  • Kırşehirli Lütfü Müfit Özdeş tayin oldukları ilk görev yerleri olan
  • Şam'daki Beşinci Ordu'ya 1905 yılını ilk aylarında katılırlar. Burada
  • iki stajyer kurmay yüzbaşıyı bir çok zorluklar beklemektedir. Görevli
  • oldukları 29 ve 30 uncu alaylar Havran civarındaki bir isyanı bastırmak
  • için Şam'dan hareket ederler. Fakat, esas yapılan iş, bazı personelin
  • bu vesileyle soygun ve talan yapacak olmalarıdır. Bu iki genç kurmay
  • subayı aralarına almak istemezler. Buna rağmen iki arkadaş bu harekata
  • iştirak ederler. Kendi kurdukları düzenin bozulacağından korkan soygun
  • ekipleri, kendi aralarındaki dalavereli hesaplardan bir miktar altını
  • da Lütfü Müfit'e vermek isterler. Müfit, bu altınları almaz ve işi
  • Mustafa Kemal'e haber verir. Ne yapması gerektiğini sorar. Mustafa
  • Kemal Müfit'e, 'bugünün adamı olmak istiyorsan bu altınları al, eğer
  • yarının adamı olmak istiyorsan bu altınları iade et, makbuzunu al ve
  • sakla' der. İşte, tarihin altın sayfalarında kalan insanlar,
  • 'yarının adamı' olmayı tercih edebilenler ve bu irade gücünü ortaya
  • koyabilenlerdir. [b]O, bir insandı...
  • O, yarının adamı olmayı göze alabilen büyük bir insandı...
  • O, Mustafa Kemal'di...
  • O,
  • arkadaşı Ali Fuat CEBESOY'a okula ilk geldiği gün, 'Sınıflarımız biraz
  • karanlıktır, fakat, beyinlerimiz ve yüreklerimiz aydınlıktır.' diyen
  • Harbiyeli Mustafa Kemal'di...
  • O, yok olmak noktasına
  • getirilmiş bir milleti yeniden var eden, akıl ve bilim temelinde,
  • çağdaş uygarlık yolunda ona yeni ufuklar açan dahi bir asker, devlet ve
  • düşünce adamı idi...
  • O, bir Atatürk idi...
  • Takdir
  • edersiniz ki, Atatürk ve Onun önderliğinde kurduğumuz Millî (Üniter),
  • Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatma ve yarınlara taşıma
  • bilinci ancak, Atatürk'ü doğru anlamak ve doğru anlatmak ile
  • oluşturulabilir, kökleştirilebilir. Büyük Önder'in aramızdan
  • ayrılışının yıldönümünde aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken, O'nu
  • ve düşüncelerini daha iyi ve daha doğru anlama ve anlatma azminde
  • olduğumuzu belirtir, saygılarımı sunarım. Dr. Ali GÜLER - Dr. Suat AKGÜL (10 KASIM 2001)

   Forum Saati C.tesi 15 Ara. - 11:03:54